wł. Coloratura

Kategoria: uwaga interpretacyjna
Coloratura - artystyczne przyozdabianie œśpiewu pasażami, trylami i.t.d.