wł. Caricato

Kategoria: uwaga interpretacyjna
Caricato - przesadnie