wł. Accompagnato

Kategoria: uwaga interpretacyjna
Accompagnato - z towarzyszeniem instrumentu