wł. Abbellatido

Kategoria: uwaga interpretacyjna
Abbellatido - ozdabiając, upiekszając